Меню

неделя, 8 май 2011 г.

Никола Стоянов


Стоянов, Никола Стоянов (03.02.1874, Дойран - 12.04.1967, София). Математик, физик, астроном, финансист, общественик. Завършва гимназия в София (1892) и специалност математика в Софийския университет (1895). Специализира математика в Тулуза, Фран­ция (1898-1901) и математическа физика в Берлин и Гьотинген, Германия (1903-1906). Гимназиален учител в София; асистент по математика в СУ “Кл. Охридски”; назначаван е два пъти за редовен доцент по астрономия (1920, 1926), но не заема длъжността. Администратор на Българската централна кооперативна банка; дългогодишен директор на държавните дъл­гове; главен секретар на Министерството на финансите. Основател на Българското физи­ко-математическо дружество; подпредседа­тел на Българското икономическо дру­жество; гл. редактор на “Списание на Българското икономическо дружество” (1929-1944). На Учредителния събор (22-24 ноември 1918) на македонските братства е избран за секретар на Изпълнител­ния комитет. През юни 1925 г. оглавява Управителния съвет на новоучредената Македонска кооперативна банка. От 23 януари 1938 г. е избран за председател на Македонския научен институт. Тази длъжност изпълнява до 17 януари 1945 г., когато по заповед на МВР е отстранен Управителният съвет на МНИ и е утвърден служебно новият му ръководен състав. Публикува статии, посветени на  астрономически и физически явления, а също и трудове по икономически и финансови въпроси: “Финансовото положение на България и българският репарационен дълг” (1923), “Репарации и междусъюзнически дългове” (1933).
Ал. Гребенаров